top of page

Donationer til

citykirken

Nonprofit organisation

Tak for din donation, som ubeskåret går til arbejdet i nonprofit organisationen: Citykirken Nyk.F.. Organisationens arbejde er udelukkende baseret på frivillig arbejdskraft, - der er ingen på lønningslisten. Din donation går ubeskåret til organisationens arbejde.
Du rækker med dit bidrag ud til bl.a. udsatte unge og ældre, der gennem vores arbejde modtager hjælp til at komme videre i livet. Unge og ældre får mange gode oplevelser, der hjælper til at vælge retning for livet og giver grundlag for at foretage sunde valg.
Unge som ældre modtager hjælp gennem omsorgsfulde og meningsfyldte aktiviteter, bl.a. foredrag og sang og musik i et opmuntrende fællesskab med plads til den enkelte og forskellighed.
Med din donation er du med til at sikre at vi kan invitere gode og relevante foredrags holdere, afholde sommerlejr og julearrangement, tilbyde ungdomsklub, uddele relevante materialer og meget mere.

Citykirken vil på mangfoldige måder arbejde for at mennesker oplever livsforvandling gennem fysisk, psykisk og åndeligt velvære, med udgangspunkt i kristne værdier.
Vi ønsker at række ud til lokalområdet med livsforvandlende, omsorgsfulde og meningsfyldte aktiviteter, som blandt andet indebærer: opbyggende foredrag, livsbekræftende sang & musik og opmuntrende fællesskab på gruppe-, såvel som individ niveau. Vi lægger stor vægt på næstekærlighed og plads til alle. 

Citykirken rækker herigennem ud med Bibelens livsforvandlende kraft til børn, teenagere, unge og ældre i alle livssituationer. Vi ønsker herigennem at investere på tværs af generationer, og ønsker gennem vores livlige og spændende ungdomsklub at nå marginaliserede unge.​

Vi modtager ingen offentlig støtte.
Alle udgifter dækkes af frivillige ydelser og gaver.

 

Mobilpay:
Tlf 51923354


Bankoverførsel:
Gaver og tiende kan indsættes på kirkens konto i Nordea:

                  Reg. nr. 2905 konto nr. 2551614061

Udenlandsoverførsel:

                  IBAN DK6720002551614061 Swiftadresse NDEADKKK

Vil du kunne benytte de fantastiske muligheder vi har i Danmark, som gør at gaver og tiende kan trækkes fra i skat så kontakt os for nærmere info.

Måder at give på:

Indsamling

i kirken

Første søndag i hver måned er der indsamling i Citykirken. Her kan du bidrage, hvis du ønsker det.

ONLINE

Ovenfor kan du se muligheder for at give via bankoverførsel.

Mobile pay

 tlf. 51923354

Ønsker du at donere et valgfrit beløb på en hurtig og enkel måde, kan du vælge at anvende Mobile Pay appen.

Husk at anføre dit personnummer hvis du ønsker fradrag for gaven. læs mere om regler for fradrag ved gaver til velgørende foreninger her.

bottom of page