top of page

Om os

 

Citykirkens vision


At se mennesker opleve livsforvandling ved:
- At møde og modtage Guds kærlighed helt ind i personligheden, og derved opbygge en livsstil der bygger på Bibelen.
- At opleve og udleve sit formål og kald, og der igennem være noget for andre.
- At være et levende, opbyggende og inkluderende fællesskab med glæde og frihed som kerneværdi.

Kom og oplev livsforvandling ved mødet med Guds kærlighed og kraft, med mennesker, herlig sang og musik, et ord til livet, bøn for dig, caféhygge og meget, meget mere!

Vores præster
IMG_0053.JPG

Lene & Jens Jønsson

Vi tror på

Gud Fader den Almægtige, Himmelens og jorden skaber.

Jesus Kristus, Hans enbårne søn, Vores Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint, plaget, hånet, ydmyget, korsfæstet og begravet, nedfaret i dødsriget, på 3. dag opstanden fra de  døde, opstanden, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges højre hånd, hvorfra Han skal komme for at dømme levende og døde.

(1) Bibelen er inspireret af Gud, ikke skrevet af menneskers vilje, men blev nedskrevet af Guds profeter, ledt af Helligånden. (2.Tim 3:16. 2.Peter 1:21.)
(2) Vi tror på den hellige Treenighed: Faderen, Sønnen og Helligånden. Faderen er Gud, af hvem alle ting er skabt. (1 Kor 8:6.) Sønnen er vor Herre Jesus Kristus, ved hvem alt blev skabt. Jesus Kristus er det manifesterede ord, som er fra begyndelsen, og som er hos Gud. (1 Kor 8,6. John 1:1.) Den Hellige Ånd er sandhedens ånd, som er fra Faderen, og som vidner om Jesus Kristus. (Johannes 15:26).
(3) Mennesket er skabt i Guds billede så vi ligner Ham.(1.Mos.1,26,1.Kor.11,7)  Adam og Evas Fald adskilte menneskets ånd fra Gud. Synden kom til verden ved én mand, og gennem synden kom døden. Døden har betydning for alle mennesker, for alle har syndet  og mistet herligheden fra Gud. (Romerne 5,12. 3,23.)

Jesus Kristus, Guds Søn, kom for at ødelægge den ondes værk. Han gav sit liv som løsesum for alle og Hans blod, som blev udgydt, som et offer, én gang for alle, for de mennesker, der gik tabt, frelser og genoprettede menneskets relation til Gud. (1.John. 3,8).
(4) Vi tror på den åndelige nye fødsel, og på det evige liv, som kommer ved den nye fødsel. Hvis et menneske ikke bliver  født på ny, kan det ikke se Guds rige.(John.3:3.) Den åndelige nye fødsel modtages ikke ved at gå i kirke, ved vand dåben, eller nogen anden religiøs handling. Som der står skrevet: Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Gaven er Guds.(Efs.2,9.) Den nye fødsel kan modtages ved bekendelsen af vores tro. For med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. (Rom.10,9-10).
(5) Vi tror på dåben i Helligånden, og på at tungetale er en gave til hver eneste troende. (John.14,16-17. ApG 1,8. 2,38-39. 2,4. 19,1-7.)
(6) Vi tror på helbredelse, som en del af den samlede og perfekte genoprettelse. (Esa.53,4-5. Mark.16,18. Matt.8,17. 1Pet.2,24. Gal.3,13).
(7) Vi tror på vor Herre Jesus genkomst,- i opstandelsen af de, der døde i Kristus, og på bortrykkelsen af de troende, der er i live. (1Thess.4,16-17).
(8) Vi tror, at efter den store trængsel, vil Jesus komme tilbage til Jorden, til tusind års riget, som Kongernes Konge og Herrernes Herre, sammen med alle sine hellige, der vil blive konger og præster i riget sammen med Ham . (Åb. 20,6.)
(9) Vi tror, at de, der har taget imod Jesus, Frelseren i deres hjerter, -har gjort Jesus til Herre i deres liv, og har sagt: Rom.10,9 -10 
v9  For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. v10  For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse.

“Jeg er kommet, for at I skal have liv i overflod!”

Johs. 10:10,

bottom of page